Se innspill

Innspill mottatt på innspillsmøte 5. desember 2022

Barn og Unge:

Frivillige Organisasjoner

Bruker- og interesseorganisasjoner:

Offentlige instanser:

Innspill sendt Ekspertgruppen

Kommunesektorens Organisasjon (KS)

Innspill mottatt fra Ekspertgruppens nettside: